รายงานจำนวนบุคลากรแยกตามวิชาชีพ

รายงานจำนวนบุคลากร " ทั้งหมด

ประเภท
หน่วยงาน
กรอบอัตรากำลัง ข้าราชการ พ.ราชการ พ.กระทรวงฯ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด GAP ทุกประเภท GAP ประเภทข้าราชการ
ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขั้นต่ำ (คิด%) ขั้นสูง (คิด%) ขั้นต่ำ (คิด%) ขั้นสูง (คิด%)
นครพนม 3,592 4,404 2,268 97 999 126 203 3,693 -101 (102.81%) 711 (83.86%) 1,324 (63.14%) 2,136 (51.50%)
บึงกาฬ 2,017 2,494 1,266 56 794 84 42 2,242 -225 (111.16%) 252 (89.90%) 751 (62.77%) 1,228 (50.76%)
สกลนคร 5,831 7,245 3,987 87 2,884 203 394 7,555 -1,724 (129.57%) -310 (104.28%) 1,844 (68.38%) 3,258 (55.03%)
หนองคาย 2,655 3,279 1,914 57 762 106 171 3,010 -355 (113.37%) 269 (91.80%) 741 (72.09%) 1,365 (58.37%)
หนองบัวลำภู 2,159 2,685 1,374 57 837 65 132 2,465 -306 (114.17%) 220 (91.81%) 785 (63.64%) 1,311 (51.17%)
อุดรธานี 7,381 9,210 4,682 162 2,928 224 562 8,558 -1,177 (115.95%) 652 (92.92%) 2,699 (63.43%) 4,528 (50.84%)
เลย 3,961 4,857 2,331 83 984 144 156 3,698 263 (93.36%) 1,159 (76.14%) 1,630 (58.85%) 2,526 (47.99%)
ภาพเขต 8 27,596 34,174 17,822 599 10,188 952 1,660 31,221 -3,625 (113.14%) 2,953 (91.36%) 9,774 (64.58%) 16,352 (52.15%)

กรอบอัตรากำลังและ Gap ขั้นต่ำ

กรอบอัตรากำลังและ Gap ขั้นสูง